Sitemize Hoşgeldiniz

Telefon

0442 234 94 59

kamu-hukuku

İdare’nin kararlarının hukuka uygun olarak alınmasının temini için, mahkemeler ve ombudsmanlık (Kamu denetçiliği) müesseseleri en etkin mekanizmalardır. Bu mekanizmaların etkin bir biçimde kullanılması kamu ile ihtilaf yaşayan müvekkillerimiz için büyük önem arz etmektedir. Kamu kurumlar ile yaşanan ihtilaflar özel hukuk ihtilaflarından farklıdır. Bu nedenle kamu kurumları ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve ihtilafların idari ve yargısal merciler nezdinde karara bağlanması özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Atasever Hukuku bu konularda sahip olduğu deneyimlerle müvekkillerine gerçekçi yaklaşımlar ve yaratıcı hukuki çözümler sunmaktadır.

Kamu Hukuku alanında aşağıdaki konularda müvekkillere hizmet vermekteyiz;

İdari Sözleşmeler
Kamu İhaleleri
Kamu İhalelerine Karşı İtiraz Ve Şikâyet
İdari İşlemelere Karşı İtiraz Ve Dava Açılması
Ombudsman’a Yapılan Başvurular
Rekabet Kurumuna Menfi Tespit, Muafiyet Vb. Başvuru Yapılması