Sitemize Hoşgeldiniz

Telefon

0442 234 94 59

is-hukuku

Müşterilerimize; iş sözleşmeleri ve iç yönetmeliklerinin hazırlanması, rekabet yasağı sözleşmeleri hazırlanması, iş sözleşmelerinin iş hukuku düzenlemelerine ve Yargıtay Kararlarına uygun olarak feshi dahil, ancak bunlar ile kısıtlı olmamak üzere, kapsamlı olarak iş hukuku konularında danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Ayrıca, müvekkillerimizi ilgili mevzuattaki güncel değişiklikler hakkında bilgilendirmekte ve Türk İş Hukukunun çeşitli yönlerine ilişkin hukuki raporlar hazırlamaktayız. Müvekkillerin çalışanların özlük dosyaları ve şirketteki istihdam uygulamalarına ilişkin incelemeler gerçekleştirmekte ve durum tespiti raporları düzenlemekteyiz.

Bunlara ek olarak, iş hukukunun ana konularının günlük uygulamasına ilişkin olarak müvekkil yöneticileri ve insan kaynakları departmanlarına seminerler ve eğitimler vermekteyiz.

İş hukuku davalarında, işe iade davalarında, mobbing ve işçi ve işveren ilişkilerine dair tüm ihtilaflarda kapsamlı ve başarılı dava tecrübelerimiz bulunmaktadır.

Sendika ve toplu sözleşme ihtilaflarının yönetilmesinde müvekkillere danışmanlık hizmeti verdiğimiz gibi toplu sözleşme müzakerelerine müvekkil şirketlerle birlikte iştirak etmekteyiz.

Yukarıdaki hizmetlere ek olarak, yabancı çalışanların oturma ve çalışma izinlerinin alınması işlemlerini yürütmek.