Sitemize Hoşgeldiniz

Telefon

0442 234 94 59

aile-hukuku

Aile Hukuku
Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Bu sebeple, boşanma nedeni ne olursa olsun bütün boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılmak zorundadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri de boşanma ve ayrılık davalarına bakmaya görevlidir. Boşanma, geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin, eşlerden birinin talebi üzerine, kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanılarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

Okanlı Hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrulusunda Anlaşmalı boşanma davaları, Çekişmeli boşanma davaları, Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, Anlaşmalı boşanma protokolü, Nafaka ve tazminat talepleri, Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları, Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, İddet süresinin kaldırılması, Velayetin değiştirilmesi, Babalık davası, Mal rejimi davaları gibi konularda hizmet vermekteyiz.